Given name: Stanisław Family name: Lange

 • NO
 • Male
 • Stanisław
 • Lange
 • From Warsaw
 • Kopernika 18
 • Właściciel restauracji "Pani Domu". Pomieszczenie gospodarcze przy tej restauracji stanowiło punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę.

 • before Ghetto , in the Ghetto
 • underground activity, help
 • other help, Polish underground movement , help from other organisation
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s.176