Given name: nieznane Family name: Kenigl

  • NO
  • Male
  • nieznane
  • Kenigl
  • No data
  • Warszawa
  • Unknown
  • Współpracownik Gestapo. W Hotelu Polskim pomagał Niemcom w kontaktach z Żydami. Razem z Lolkiem Skosowskim i Żurawinem założył "komitet". "Komitet" miał swoich żydowskich i polskich pomocników, którzy werbowali chętnych do emigracji. Kandydaci płacili tysiące złotych za dopisanie do listy.

  • Ghetto Uprising
  • antisemitism, atmosphere , Gestapo/gendarmerie, contacts with other Jews