Given name: Edward Family name: Jaskółka

 • NO
 • Male
 • Edward
 • Jaskółka
 • No
 • From Warsaw
 • Praga
 • Brzeska 20
 • Polish
 • W czasie okupacji pracował w archiwum ksiąg meldunkowych na Tamce, jako woźny. Bardzo oddany sprawie zmieniania dokumentacji i ewidencji osób pochodzenia żydowskiego. Aresztowany przez gestapo za tę działalność. Zginął w obozie (brak danych).

 • Poles operations, help
 • other help, Polish underground movement , stranger