Imię: Jadwiga Nazwisko: Horodyska

 • NIE
 • Kobieta
 • Jadwiga
 • Horodyska
 • Z Warszawy
 • Senatorska 29
 • Polak
 • Właścicielka kawiarni, która stanowiła punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę.

 • przed gettem
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176