Imię: Klima Nazwisko: Fusswerg (6)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) Kobieta
 • (1) Klima , (2) M , (3) Bluma , (4) Klima , (5) Klima , (6) Klima (Bogusia)
 • (1) Fusswerg , (2) Fuswerg , (3) Fuswerk , (4) Fuswerk , (5) Fuswerk , (6) Fuswerk-Krymko
 • (1) Fuswerk-Krymek, Bogusia, (3) Klima, "Bogusia", Walentyna Krimko,, (4) ,,Bogusia", (6) Bogusia
 • (1, 2, 3, 4, 5) Brak informacji, (6) Z Warszawy
 • (1)

  Łączniczka autorki

  (2)

  to chyba Klima Fuswerk - przedstawienia dziecięce

  (3)

  Przed wojną była nauczycielką w gimnazjum specjalizując się jednocześnie w zakresie teatru dla dzieci. a szczególnie w domienie teatru kukiełkowego. Była czynna w bardzo znanym, w tych czasach, polskim taetrze dla dzieci ,,Baj". Była znana jako dobry reżyser.W getcie w-skim stała na czele centralnego komitetu imprez dla dzieci przy Centosie. Po akcjach i wielu przeżyciach przedostała się na aryjską stronę gdzie była jedną z aktywistek akcji ratowania i pomocy Żydom w ramach działnia Konspiracyjnego Żydowskiego Komitetu Narodowego. Po wojnie pracowała przez jakiś czas w Centralnym Żydowskim Komitecie w Polsce/ jako Walentyna Krimko- po mężu/ również przy organizacji przedstawień dla dzieci. Następnie była kierowniczką polskiego teatru dla dzieci.

  (4)

  Reżyser polskiego teatru dla dzieci. W getcie pracowała razem z Różą Simchowicz w organizmach opiekujących się dziećmi. Kierowała komisją organizującą dziecięce imprezy. Na aryjskiej stronie nosiła pseudonim ,,Bogusia"

  (5)

  pracowała z dziećmi, Centos

  (6)

  Żydowski Komitet Narodowy;
  Współpracownica Basi Temkin-Bermanowej.

  • (1, 5, 6) działacze
  • (2) twórcy
  • (3) nauczyciele
  • (4) inteligencja
 • (1)

  Naprawdę nazywała się Fuswerk.

  (3)

  W działaniach Klimy pomagał jej / sugeruje Berman/ polski teatr lalek "Baj". Ofiarował żydowskim dzieciom duży komplet lalek.

 • (6)

  Relacja Janiny Bucholtz-Bukolskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 222-224

 • (1) 48, 54, 71,100, 284, (2) 189, (3) 128-130, (4) .str.258,267, (5) 64, (6) 80