Imię: Bluma Nazwisko: Fuswerk

  • TAK
  • Kobieta
  • Bluma
  • Fuswerk
  • Klima, "Bogusia", Walentyna Krimko,
  • Przed wojną była nauczycielką w gimnazjum specjalizując się jednocześnie w zakresie teatru dla dzieci. a szczególnie w domienie teatru kukiełkowego. Była czynna w bardzo znanym, w tych czasach, polskim taetrze dla dzieci ,,Baj". Była znana jako dobry reżyser.W getcie w-skim stała na czele centralnego komitetu imprez dla dzieci przy Centosie. Po akcjach i wielu przeżyciach przedostała się na aryjską stronę gdzie była jedną z aktywistek akcji ratowania i pomocy Żydom w ramach działnia Konspiracyjnego Żydowskiego Komitetu Narodowego. Po wojnie pracowała przez jakiś czas w Centralnym Żydowskim Komitecie w Polsce/ jako Walentyna Krimko- po mężu/ również przy organizacji przedstawień dla dzieci. Następnie była kierowniczką polskiego teatru dla dzieci.

  • nauczyciele
  • W działaniach Klimy pomagał jej / sugeruje Berman/ polski teatr lalek "Baj". Ofiarował żydowskim dzieciom duży komplet lalek.

  • 128-130