Dom przy ul. Stawki 46. 4 lutego 1942 r. Drewn...

 • TAK
 • Dom przy ul. Stawki 46. 4 lutego 1942 r. Drewnowicz- ojciec wyniósł na ulicę swojego, zamarzłego na śmierć, syna. Po kilku godzinach sąsiedzi znaleźli jego samego martwego – zamarzniętego. Po dalszych poszukiwaniach znaleźli drugiego syna – martwego – leżącego za jakąś komórką. Drewnowicz zrywał deski podłogi, aby móc siebie i swoje dzieci przez krótki moment ogrzać.

 • 1942-02-04
 • 1942-02-04
 • w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • pogoda, śmierć, uchodźcy
 • załącznik nr 1
 • Powiązani ludzie:

  • Drewnowicz Nieznane

   Ojciec (o tym nazwisku) wynosi na ulicę swojego zamarzniętego syna, po kilku godzinach sąsiedzi znajdują nieżywego t...

  • Finkel B.

   inżynier; autor raportu o śmierci rodziny Drewnowiczów z ul. Stawki 46; podpisuje się: ref. dla spr. K.D.