Imię: Józef Nazwisko: Chain

lekarz, na czele Działu Sanitarno-Higienicznego TOZ; zakładnik - 21-07-42 Liga Przeciwgruźlicza;autor relacji Iop2YV...

  • Wariant nazwiska: Gołębiowski