Imię: Marian Nazwisko: Bojko

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Marian
  • Bojko
  • Z Warszawy
  • Znajomy Stanisława Sierpińskiego. Zaangażowany w pracę sanitariatu GL. Przystąpił do zespołu lekarskiego sanitariatu w końcu lata 1943r.

  • konspiracja
  • konspiracja polska, konspiracja żydowska, znajomi
  • 32