nn mieszkanie Mariana i Marii Bojko Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • nn mieszkanie Mariana i Marii Bojko
  • w mieszkaniu
  • konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
  • konspiracja polska, konspiracja żydowska, pomoc lokalowa
  • W mieszkaniu Bojków znajdowała się apteka Centralnego Wydziału Sanitarnego przy Sztabie Głównym AL.

  • 32