Warecka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Warecka
  • 10
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska, konspiracja żydowska, medyczne, znajomi
  • Stanisław Sierpiński włącza się do pracy w sanitariacie GL. Pierwsze spotkania odbywają się na ul. Wareckiej 10.

  • 30