Warszawa - Władysław Smólski Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa - Władysław Smólski
  • działania Polaków, pomoc
  • Władysław Smólski był zaangażowany w akcję pomocy Żydom w czasie wojny.

  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" (brak szczegółowych informacji).

  • s. 65