Warszawa - Władysław Smólski From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa - Władysław Smólski
  • Poles operations, help
  • Władysław Smólski był zaangażowany w akcję pomocy Żydom w czasie wojny.

  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" (brak szczegółowych informacji).

  • s. 65