Śniadeckich From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Śniadeckich
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • other help, Polish underground movement , long-lasting help, individual help , with Aryan documents
  • Po wymówieniu przez właścicielkę mieszkania przy Sapieżyńskiej 19 i dojściu do zdrowia ukrywających się osób (chorowali na tyfus). Wszystkie osoby Feliks Cywiński przeniósł do mieszkania znajomej Paśniczka na ul. Śniadeckich.