nn From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • nn
  • zakład tapicerski
  • other
  • Poles operations, housing, help
  • other help, individual help , with Aryan documents , acquaintances
  • Suterena w której mieścił się zakład tapicerski Antoniego Polnego, przyjaciela Feliksa Cywińskiego. W tej suterenie ukrywali wszystkich podopiecznych Cywińskiego przez trzy tygodnie.