Nowy Świat - księgarnia Arcta From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Midtown
 • Nowy Świat - księgarnia Arcta
 • 35
 • księgarnia Arcta
 • in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, Polish underground movement , long-lasting help, individual help
 • W księgarni tej pracował przez pewien czas Moryc Gelber (Golber), Żyd ze Lwowa ukrywający się pod nazwiskiem Aleksander Artymowicz, a także Krzysztof Dunin-Wąsowicz, który opiekował się Morycem.

 • Relacja Janiny Dunin-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 201-202