Karmelicka From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Karmelicka
  • 4
  • in the ghetto
  • social/communal
  • communication, underground movement, Poles, smuggling
  • Tu było wyjście z kanałów, którymi grupa Iwańskiego dostarczyła broń do getta.

  • Relacja Władysława Zajdlera w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 254-255