Komórka Wojskowego Związku Walki Zbrojnej dost...

 • NO
 • Komórka Wojskowego Związku Walki Zbrojnej dostarczała nielegalnie żywność do szpitala Bergsonów i Baumanów. W końcu 1939 r. nawiązała współprace z lekarzami tego szpitala: Józefem Celemajstrem, Maurycym Goldfarbem i Temersonem, co stało się początkiem współpracy ze stroną żydowską i utworzenia po zamknięciu getta akcji pomocy na jego terenie.

 • 1939-00-00
 • 1943-00-00
 • koniec 1939
 • before Ghetto , in the Ghetto
 • underground activity, help
 • Polish underground movement , help from other organisation
 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania tej grupy.

 • s. 175-177
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Related people:

  • Temerson Nieznane

   Lekarz szpitala Bergsonów i Baumanów. Nawiązał współpracę z Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej, który pomagał Żydom.

  • Goldfarb Maurycy

   Lekarz szpitala Bergsonów i Baumanów. Nawiązał współpracę z Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej, który pomagał Żydom.

  • Celmajster Józef

   Lekarz szpitala Bergsonów i Baumanów. Nawiązał współpracę z Wojskowym Związkiem Walki Zbrojnej, który pomagał Żydom....

  • Iwański Henryk

   an AK (the Home Army) officer, maintains contact with the Jewish Military Union (ZZW)

  Related places: