Dzielna From Warsaw

 • YES
 • From Warsaw
 • Midtown
 • Dzielna
 • 34
 • Organizacja Chalucowa Socjalistycznej Młodzieży "Dror"
 • in the ghetto
 • social/communal
 • address, activists, underground movement, youth, press
 • Mieści się centrala ruchu Hechaluc Hacair. Jej działaczami byli m.in. Cywia Lubetkin i Icchak /Antek/ Cukierman, późniejsi przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, uczestnicy powstania warszawskiego, po wyjeździe do Palestyny - współzałożyciele Kibucu Beit Lohamei Hagetaot /hebr. Dom Bojowników Gett/. Korczak już przed wojną współpracował z młodzieżowymi organizacjami syjonistycznymi oraz kilkoma czasopismami wychodzącymi w W-wie po hebrajsku, m. in. z miesięcznikiem "Hechulac Hacair".

 • 58, 107 p