Given name: Stefan Family name: Korboński

 • NO
 • Male
 • Stefan
 • Korboński
 • ps. "Zieliński"
 • 1901-00-00
 • From Warsaw
 • Polish
 • higher
 • Stał na czele Kierownictwa Walki Cywilnej, przekazywał informacje o sytuacji w Polsce na Zachód. Nie wierzono w jego informacje o wysyłce z getta warszawskiego, uważając je za przesadzone.

 • deportation
 • Poles operations, underground activity
 • Polish underground movement
 • Str. 8 – 9