Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Poles operations, underground activity, help, blackmail, "szmalcownictwo"
  • atmosphere , other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , indifference, quarter/district, blackmailer/ "szmalcownik"
  • RPŻ stara się bezskutecznie walczyć z szantażystami.

  • Str. 8 – 9