Rada Pomocy Żydom stara się stworzyć pozytywna...

 • NO
 • Rada Pomocy Żydom stara się stworzyć pozytywna atmosferę wokół tematu niesienia pomocy Żydom, jednak odzew prasy konspiracyjnej jest bardzo słaby; wzmianki ukazują się w prasie Stronnictwa Demokratycznego, jednak prasa Stronnictwa Ludowego i FOP praktycznie nie wspomina o działaniach ratunkowych. Tadeusz Rek i Leon Feiner często interweniują w sprawach związanych z szantażami, prosząc Delegata Rządu, by zgodził się na choćby kilka pokazowych wyroków, które można by opublikować w prasie konspiracyjnej lub rozplakatować. Stefan Korboński, kierujący KWC dowodzi, że nie ma takiej możliwości, nie pozwalają na to względy taktyczne.

 • 1943-00-00
 • 1944-00-00
 • Poles operations, underground activity, help, blackmail, "szmalcownictwo"
 • atmosphere , other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , indifference, quarter/district, blackmailer/ "szmalcownik", acquaintances
 • Str. 8 – 9
 • Related people:

  • Rek Tadeusz

   Sędzia Sądu Najwyższego, przed wojną działacz "Wici", w czasie okupacji działacz tajnego Ruchu Ludowego (&...

  • Feiner Leon

   leader of the Bund. A member of the Jewish National Committee (ZKN) steering committee. Co-operated with Zegota (Cou...

  • Korboński Stefan

   Stał na czele Kierownictwa Walki Cywilnej, przekazywał informacje o sytuacji w Polsce na Zachód. Nie wierzono w jego...

  Related places:

  • Nieznana

   RPŻ stara się bezskutecznie walczyć z szantażystami.