Tworzenie JSS (Żydowskiej Samopomocy Społeczne...

 • YES
 • Tworzenie JSS (Żydowskiej Samopomocy Społecznej): = 7.06.40 - Po obiedzie posiedzenie w sprawie statutu JSS. Komisja ma go opracować. = 11.06.40 - Audiencja u Leista. Leist w towarzystwie Kunze. Omówiłem sprawę JSS (...). = 12.06.40 - Po obiedzie zebranie w sprawie JSS (statut i kandydaci do Rady). Przeforsowałem przekazanie ew[entualnej] zmiany statutu komisji trzech. Do nominacji komisja - Gepner i ja. = 15.06.40 - Konferencja w Gminie w sprawie 7-miu do JSS w Krakowie, tudzież wytycznych do statutu. O 6pp. konferencja na Tłomackiem w sprawie JSS. Delegacja do Krakowa Weichert i Jaszuński - szereg postulatów w sprawie JSS. =18.06.40 - Jaszuński z Weichertem wyjechał do Krakowa. = 22.06.40 - Wrócili Weichert i Jaszuński. Należy jak najszybciej uruchomić JSS. Z Krakowa wysiedlają kilkadziesiąt tysięcy Żydów z dzielnicy żydowskiej, należy wybrać 4 członków do prezydium JSS z Warszawy (2 będzie z Krakowa). = 23.06.40 - Nominacje do 7 członków prezydium JSS w Krakowie [z Krakowa - dr Chaim Hilfsztajn, Elijahu Tisz, prof. Marek Biberstein]. W Warszawie czterech: Zabłudowski, Weichert, adw[okat] Wielikowski, Jaszuński. = 1.07.40 - W korytarzu spotkałem Weicherta, który przede wszystkim zaczął wyjaśniać, że się odnoszę niesprawiedliwie do niego, posądzając o jakąkolwiek nielojalność. Oświadczył, że jedzie do Krakowa jutro i że razem z Heinrichem będzie objeżdżał dystrykty celem tworzenia Hilfskomitetów. Przed tym ma się zobaczyć ze mną. Na prezesostwo wzgl[ędnie] wiceprezesostwo nie liczy. Ale z drugiej strony Jaszuński nie ma, jego zdaniem, walorów na to. = 2.07.40 - Konferencja z Weichertem przed wyjazdem do Krakowa. Nalegam, aby Jaszuński był przewodniczącym. Koncepcja Weicherta, aby Gepner nim był w razie odmowy Artla na J[aszuńskiego]. Zapewnia o lojalności. = 15.07.40 - Weichert. Po obiedzie konferencja celem doprowadzenia W[eicherta] do porządku. Skończyło się obrazą i opuszczeniem sali przez niego. = 18.07.40 - Konferencja z Weichertem i resztą delegacji z Krakowa.

 • 1940-06-07
 • 1940-07-18
 • before formation of the ghetto
 • administrative
 • activists, Judenrat, ZSS
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 119-127; 130-131
 • ŻSS

 • Related people:

  • Leist Ludwig

   SA-Oberfuehrer, plenipotentiary of the chief of the district for Warsaw city, since September 1941 the head (Stadtha...

  • Kunze Friedrich

   Financial clerk of the German supervision over the Municipal Board, but of more importance and with more qualificati...

  • Gepner Abraham

   Well-known Warsaw merchant, industrialist, member of the Presidium of the Merchants' Union Headquarters, a Judenrat...

  • Weichert Michał

   Before the war he was a barrister in Warsaw, a theatre expert and a director. During the occupation he was a benefac...

  • Jaszuński Józef

   Engineer. Director of the ORT (Society for the Propagation of Labor among Jews). Judenrat member. Member of the lead...

  • Zabłudowski Beniamin

   A worker for voluntary causes in many prewar Jewish institutions, for example a member of the audit commission of th...

  • Wielikowski Gustaw

   A PhD, an attorney, the author of the book 'Kant's philosophy, a councillor in the Judenrat; a member of the Presidi...

  • Heinrich Herbert

   Doctor. A clerk in the Social Welfare Section and in charge of Jewish affairs in Artel's government.