Kanały z getta na stronę aryjską From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Kanały z getta na stronę aryjską
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • underground movement, the 'Aryan' side, escaping the ghetto
  • W nocy z 8 na 9 maja grupa bojowców wychodzi kanałami z getta.

  • Relacja Borna w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 276- 280