Given name: Adolf Family name: Berman (13)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) YES
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) Male
 • (1) Adolf , (2) Adolf , (4) Adolf , (5) Adolf , (6) Adolf , (7) Adolf , (8) Adolf , (9) Adolf , (10) Adolf , (12) Adolf Abraham , (13) Adolf
 • (1) Berman , (2) Berman , (3) Berman , (4) Berman , (5) Berman , (6) Berman , (7) Berman , (8) Berman , (9) Berman , (10) Berman , (11) Berman , (12) Berman , (13) Berman
 • (4) Borowski, (6) ps. "Michał", (9) Adam, Ludwik, Borowski, Adolek, Michał
 • (5) 1906-10-17, (9) 1906-11-17
 • (5) 1978-02-03
 • (8, 13) 1906
 • (8, 13) 1979
 • (5, 9, 12, 13) Warszawa
 • (5) Tel Aviv, (13) Izrael
 • (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) No information, (5, 6) From Warsaw
  • (5, 6) Jewish
  • (5) good
 • (1)

  a doctor, the Centos director, he gives a speech in the presidium of the celebration of 'The Month of the Child' at a celebrations at the end of the month; he gives a speech over Zabludowski's grave - January 1942; thanks from the Zabludowski family

  (2)

  He was Ringelblum's close firend. He collaborated with Ringelblum's Archive. After the firts Liquidation Action he passed with his wife to the 'Aryan side'. On 1 March 1944, together with Ringelblum, they drew up a report on cultural work and life of a group of writers, actors and cultural activists in the ghetto. He survived the war.

  (3)

  A doctor, engaged in protecting the children in the ghetto.

  (4)

  A Jewish Coordinating Committee (ZKK) representative on the 'Aryan side', leader of Poale Zion-Left.

  (5)

  A member of the Jewish Coordinating Committee (ZKK) on the 'Aryan side'.

  (6)

  the Jewish National Committee (ZKN)

  (7)

  Activist of the Poale Zion-Left, before the war - head of the mental health clinic of the Centos (Central Organisation for Orphan Care). In the ghetto - head of the Centos. In August 1942, he lived with J. Barski at Lubeckiego Street No. 4. He helped the Barski family when they hid on the 'Aryan side'. He brought money to Zegota (Council for Aid to Jews). On behalf of the Centos, a member of the Commission to Feed Children (actually it was a secret teaching commission).

  (8)

  Członek dyrekcji "Centosu". Psycholog, przed wojną kierownik poradni psychologicznej. W getcie działacz społeczno-oświatowy. Po opuszczeniu getta w 1942 r. sekretarz Rady Pomocy Żydom. Od 1947 do 1949 przewodniczący Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. W 1950 wyemigrował do Izraela. Działacz Międzynarodowej Federacji Bojowników Ruchu Oporu /FJR/, poseł do parlamentu, autor licznych publikacji n.t. getta warszawskiego.

  (9)

  The author's husband. He completed the Michal Kreczmar Gymnasium (junior high school). He studied psychology, history and philosophy. one of the pioneers of career counselling in Poland. A Poale Zion-Left activist.

  (10)

  After the murder of Brianski- the pre-war head of the Centos (the Central Organization for Orphan Care), a lawyer; Poale Zion-Left.

  (11)

  He helped children in the ghetto.

  (12)

  Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewica Poalej Syjon. Współpracował z polskim ruchem robotniczym. Był członkiem i działaczem „Centosu"- organizacji zajmującej się opieką nad dziećmi. W 1936r. zostały utworzona przy Centosie komórki udzielające porad psychotechnicznych. Do wybuchu wojny A.Berman kierował tymi punktami konsultacyjnymi. We wrześniu 1939r. wszedł do ścisłego, konspiracyjnego kierownictwa partii Poalej Syjon- Lewica. W getcie w-skim był we władzach tej organizacji, oraz, nieco później, od początku 1942r. był działaczem Bloku Antyfaszystowskiego. Jednocześnie, oficjalnie, pełnił funkcję dyrektora Centosu w getcie od listopada 1940r.Do sierpnia 1942r. był w w-skim getcie. Po pierwszej akcji likwidacyjnej, kiedy wszystkie punkty pomocy dzieciom zostały zniszczone a dzieci wysłane do obozów śmierci ,wraz z żoną, opuścił getto. Przeszli na stronę aryjską, w W-wie. Tam brał udział w działaniach społecznych i politycznych. Był członkiem prezydium Żydowskiego Komitetu Narodowego, w Koordynacjnej Komisji Żegoty. Po wojnie był przewodniczącym Poalej Syjon-Lewica i reprezentował ją jako dlegat w parlamencie PRL. Wyjechał, wraz z żoną, do Izraela

  (13)

  doktor (filozofii); w getcie członek dyrekcji Centosu (Centralne Towarzystwo Opieki nad Sierotami). Jeden z organizatorów Bloku Antyfaszystowskiego. Po nielegalnym wyjściu z getta w 1942, jako mąż zaufania polskiego i żydowskiego ruchu oporu, działał w konspiracji, sprawując m.n. funkcje sekretarza tajnej organizacji "Żegota", będącej Komitetem Pomocy społeczeństwa polskiego dla Żydów, uciekinierów z ghetta. Po wyemigrowaniu do Izraela (1950) był prezesem Związku Kombatantów-Bojowników Antyhitlerowskich w Izraelu i członkiem kierownictwa Międzynarodowej Federacji Bojowników Ruchu Oporu "FIR".[przyp.]

  • (1, 4, 5, 6, 8, 11) activists
  • (2) Intelligentsia
  • (3) physicians
  • (5) Jewish underground movement
  • (6) Polish underground movement , Jewish underground movement , long-lasting help
  • (7) activists, care / social welfare
  • (9) around the author
  • (10, 12, 13) the rich
 • (2)

  A doctor.

  (4)

  In 1942 he was ca. 40 years old. Black hair, a crew cut, with a gloomy face, dressed in inconspicuous, black, clerical clothes.

  (9)

  Information about the life of Adolf Berman were taken from the footnotes by Pawel Szapiro.

 • (5)

  Adler, Stanislaw; <> <>

  (7)

  Barski, Jozef; Przezycia i wspomnienia z lat okupacji (Experiences and Memoirs of the Occupation)

  (13)

  Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • (1) nr 90/4og,120/3, III 4/2,5og, (2) s.191, 209,208,280,348, (3) , cz.2 str.86, (4) 108, (5) s. 110-112, (6) s. 126 -128, (7) [s., 11,, 19,, 20,, 37], (8) Str. 3, (9) 226, (10) 64,96,199,203, 210, (11) 298, (12) str.5-7,37,53,100, 119,206,207,211, (13) 216