Given name: Marek Ferdynand Family name: Arczyński

 • NO
 • Male
 • Marek Ferdynand
 • Arczyński
 • Janek, Marek, Łukowski
 • 1900-08-12
 • Kraków
 • Yes
 • From Warsaw
 • Mokotów, Midtown
 • Czeczota 22; Piusa XI 4
 • Polish
 • on surface
 • other danger
 • Współorganizator i współpracownik Rady Pomocy Żydom. Kieruje referatem finansowym RPŻ, jest skarbnikiem. Co miesiąc przedstawia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, dotyczące sposobu rozprowadzania środków finansowych wśród potrzebujących.

 • Ghetto Uprising, deportation
 • Poles operations, underground activity, housing, help
 • atmosphere , other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , costs, long-lasting help, financial assistance, housing assistence , help from other organisation , quarter/district, help from Jews, material help , acquaintances
 • Urodził się jako Ferdynand Arczyński, jednak po wojnie używał swego okupacyjnego pseudonimu "Marek". Działacz społeczny i polityczny, dziennikarz, poseł na Sejm (1945–1952). W dwudziestoleciu międzywojennym pracuje w kolejnictwie, w czasie okupacji jest jednym z inicjatorów utworzenia Rady Pomocy Żydom; kieruje Referatem Finansowym Żegoty. Dostaje tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Umiera w 1979 w Warszawie.

 • Relacja Ferdynarda Arczyńskiego „Referat legalizacyjny Rady Pomocy Żydom” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 92-93, s. 95