Relacja 301-5701; w Archiwum ŻIH

 • Marek
 • Arczyński
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Marek Arczyński, rocznik 1900; w czasie okupacji współorganizator i współpracownik Rady Pomocy Żydom, działacz Stronnictwa Demokratycznego. Kieruje referatem finansowym RPŻ, jest skarbnikiem. Co miesiąc przedstawia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, dotyczące sposobu rozprowadzania środków finansowych wśród potrzebujących. Relacja spisana w 1948 roku.
  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl