Given name: [dwie Żydówki] Family name:

  • NO
  • Female
  • [dwie Żydówki]
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Rembertów
  • Jewish
  • Ukrywały się w willi polskiego oficera w Rembertowie, wraz z kilkoma innymi Żydami. Któregoś dnia przyszło tam gestapo. Przyprowadzili ze sobą księdza, który egzaminował obecnych. Kobiety przeszły ten egzamin. Dalszy ich los jest nieznany.

  • denunciation , housing, help
  • Gestapo/gendarmerie, long-lasting help, individual help , housing assistence