Nieznana [Rembertów] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Nieznana [Rembertów]
  • deportation
  • Poles operations, housing, help
  • Willa polskiego oficera w Rembertowie, który ukrywał Żydów.