Given name: Nieznane Family name: [wuj Ireny Przedborskiej]

  • NO
  • Male
  • [wuj Ireny Przedborskiej]
  • No data
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • Rembertów, Grodzisk
  • Jewish
  • Wuj [lub brat babki] Ireny Przedborskiej. Ukrywał się w Rembertowie, a po wpadce - w Grodzisku, razem z Ireną i jej mężem, u innego krewnego.

  • contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , housing assistence