Given name: Mieczysław Family name: Nawrocki

 • NO
 • Male
 • Mieczysław
 • Nawrocki
 • From Warsaw
 • Midtown
 • Wolska 6
 • Polish
 • higher
 • Właściciel mieszkania, które wynajęli Bergmanowie. Miał się wyprowadzić, ale nie mógł znaleźć nic stosownego i w końcu mieszkał cały czas z Bergmanami, w swoim pokoju, gdzie gotował. Inżynier, pracował w jakimś biurze. Był antysemitą.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising
 • housing
 • hosts
 • Być może volksdeutsch.