Wolska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Wolska
  • 6
  • mieszkanie na drugim piętrze
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising
  • housing, private/everyday life
  • with Aryan documents
  • Mieszkanie Bergmanów po aryjskiej stronie.