Imię: Mieczysław Nazwisko: Nawrocki

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Mieczysław
 • Nawrocki
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Wolska 6
 • Polak
 • wyższe
 • Właściciel mieszkania, które wynajęli Bergmanowie. Miał się wyprowadzić, ale nie mógł znaleźć nic stosownego i w końcu mieszkał cały czas z Bergmanami, w swoim pokoju, gdzie gotował. Inżynier, pracował w jakimś biurze. Był antysemitą.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • mieszkaniowe
 • gospodarze
 • Być może volksdeutsch.