Given name: Bronisław Maksymilian Family name: Majewski

  • NO
  • Male
  • Bronisław Maksymilian
  • Majewski
  • Yes
  • Polish
  • Współautor relacji 301- 6045. Podczas okupacji członek Ruchu Oporu. Współpracował z Wacławem Koskiem w \"Paszportówce\", komórce Ruchu Oporu, której członkowie dostarczali Żydom fałszywe dokumenty na nazwiska aryjskie, wyprowadzali z getta i lokowali w mieszkaniach zaufanych osób, po stronie aryjskiej. Pracował w archiwum ksiąg meldunkowych na Tamce. W momencie pisania relacji członek ZBoWiD, mieszkał przy ul. Cienistej 14/ 6 w Warszawie.

  • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
  • Poles operations, underground activity, help
  • other help, Polish underground movement