Peryferie Warszawy From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Peryferie Warszawy
  • Ogródki działkowe
  • on surface
  • deportation
  • Poles operations, underground activity, help, private/everyday life
  • atmosphere , other help, Polish underground movement , stranger, individual help , one-off help
  • Marek Rudnicki i Monika Wein wychodzą z getta z grupą idącą na placówkę.

  • Cz. 3 filmu