Wywiad USC 25017 - Marek Rudnicki

  • Marek
  • Rudnicki
  • interviews USC Shoah Foundation
  • no
  • after the war
  • French
  • Marek Abraham Rudnicki, rocznik 1927. Jego ojciec Stanisław (Perec) Rudnicki jest lekarzem, matka pochodzi z Francji. Po wybuchu wojny wyjeżdżaja z Łodzi do Warszawy, są w getcie. Rodzina Marka ginie w czasie Wielkiej Akcji, on sam ratuje się dzięki pomocy AK. Po wyjściu na aryjską stronę angażuje się działalność konspiracyjną w Kedywie; bierze udział w powstaniu warszawskim. W czasie wojny studiuje architekturę; po wojnie współpracuje z wydawnictwami jako ilustrator. W 1957 emigruje do Francji. Umiera w 2004 roku, w Paryżu. Wywiad spisał Samuel Grosman w 1996 roku, w Paryżu.