Peryferie Warszawy Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Peryferie Warszawy
  • Ogródki działkowe
  • na powierzchni
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, obcy człowiek, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa
  • Marek Rudnicki i Monika Wein wychodzą z getta z grupą idącą na placówkę.

  • Cz. 3 filmu