Leszno From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Leszno
  • 40
  • Lokal Związku Sklepikarzy (drobnych kupców)
  • in the ghetto, deportation
  • social/communal
  • Intelligentsia, communal kitchens, Shops
  • Dom ten nie został zniszczony podczas pierwszych bombardowań. Działała tu, zorganizowana przez R. Auerbach z polecenia Ringelbluma , kuchnia popularna . Pierwszymi konsumentami byli literaci i ich rodziny. W późniejszym czasie została ona zarejestrowana jako zwykła kuchnia popularna. Lokal przeznaczony na działalność kuchni mieścił się na pierwszym piętrze. Pomieszczenie w którym gotowano było b.duże i posiadało przedpokój, do którego wchodzono z oficyny kuchennymi schodami. Korytarz, z którego wchodziło się do trzech wąskich pokoi, łączył kuchnię z częścią frontową. Kuchnia ta działała przez cały okres trwania getta. Od pierwszej akcji likwidacyjnej obsługiwała pracowników szopów należących do Toebbensa.

  • str.64