W rezultacie I-szej wielkiej akcji likwidacyjn...

 • YES
 • W rezultacie I-szej wielkiej akcji likwidacyjnej warszawskiego getta wyprowadzono z getta i zamordowano w komorach gazowych Treblinki ponad 80% mieszkańców getta- ponad 300 tys. osób. W czworoboku ulic Gęsia, Smocza, Niska, Zamenhofa- w okresie tygodnia między 6 a 13 września 1942r. wydano dla części pracowników znajdujących się tam zakładów pracy ,,numerki życia". Dla pracowników kuchni Leszno 40 , która w tym okresie gotowała 1000 obiadów dziennie dla szopów Tebensa, przydzielono wg informacji R. Auerbach 40 numerów. Do 18 osób, którzy tę kuchnię stworzyli i pracowali w niej do ostatniego momentu, nie dotarł ani jeden numer. 5 a może 6 dostała rodzina poznańskiego prominenta (dyr. aprowizacji) a reszta dla innych krewnych i bliskich tegoż samego aprowizacyjnego dyrektora Tebensa i jego kochanki. Z byłych pracowników kuchni R. Auerbach z ,,kotła" powróciły tylko dwie młode dziewczynki- Stela i Dora- które wypuścił z Umszlagplatzu niemiecki policjant. Jego kaprysowi zawdzięczały dziewczynki jeszcze kilka miesięcy życia.

 • 1942-09-06
 • 1942-09-13
 • I akcja likwidacyjna
 • deportation
 • German operations, social/communal
 • activists, communal kitchens, Germans, selection, deportation
 • s.129,341,342
 • Related people:

  • Unknown Stela

   She worked as a helper in R. Auerbach's kitchen. During the First Liquidation Action Stella returned from the Umchla...

  • Unknown Dora

   Young girl. She was an assistant in the kitchen run by R. Auerbach. During the First Liquidation Action, she was rel...

  Related places:

  • Leszno 40

   Dom ten nie został zniszczony podczas pierwszych bombardowań. Działała tu, zorganizowana przez R. Auerbach z polecen...