W 1942r w lokalu kuchni przy ul. Leszno 40 zor...

 • YES
 • W 1942r w lokalu kuchni przy ul. Leszno 40 zorganizowano reprezentacyjną kuchnię dla rekonwalescentów (po tyfusie). W związku z tym inspektorki żywieniowe zarządziły w pomieszczeniach remont i szereg ulepszeń wraz z częściową wymianą personelu. Odeszły kucharka Gucia, pani Nelken i Henia z Rypina. Zostały one przeniesione do świeżo zreorganizowanej kuchni na Nowolipiu. Do kuchni na ul. Leszno 40 przyszła nowa kucharka.

 • Początek 1942, pół roku przed I akcją
 • Do pierszej akcji likwidacyjnej w 1942r.
 • in the ghetto
 • social/communal
 • address, ill, activists, communal kitchens, care / social welfare
 • s.109
 • Related people:

  • Unknown Gucia ( kucharka)

   Before the war, she was an owner of a small restaurant in Praga. She was a genuine, talented cook. Before the war, s...

  • Nelkin Unknown

   wife of land proprietor from the Poznan region. She did not speak a word of Yiddish. In the Warsaw ghetto she worked...

  • Unknown Henia

   The youngest girl working in R. Auerbach's kitchen. She was only 16 and had a flaxen braid. She came from Rypin surr...

  Related places:

  • Leszno 40

   Dom ten nie został zniszczony podczas pierwszych bombardowań. Działała tu, zorganizowana przez R. Auerbach z polecen...