Grochowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Grochowska
  • przy torach tramwajowych
  • on surface
  • work
  • Stasiek (Jan Jankowski) pewnego dnia, po przejściu na stronę aryjską, zauważył pracujących Żydów na Grochowskiej.