Grochowska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Grochowska
  • przy torach tramwajowych
  • na powierzchni
  • praca
  • Stasiek (Jan Jankowski) pewnego dnia, po przejściu na stronę aryjską, zauważył pracujących Żydów na Grochowskiej.