Street: Gęsia City: From Warsaw szop metalowy pod kierownictwem Nussa, protegowanego Niemca. Podczas I i II akcji żadnego z jego pracowników nie wyw...

  • House number: 79

Street: Gęsia City: From Warsaw Po powstaniu w getcie w ruinach budynku przy Gęsiej 59 na 6 piętrze ukrywało się 8 młodych ludzi: 4 kobiety i 4 mężc...

  • House number: 59

Street: Gęsia City: From Warsaw there was the TOZ (The Society for the Protection of the Health of the Jewish Population in Poland) office in the Wa...

  • House number: 43