Zibn in bunkier [Siedmiu w bunkrze]

  • Chaim
  • Goldstein
  • Warszawa
  • 1962
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • żydowski
  • Na kilka lat przed wybuchem wojny w 1939 r. wyemigrował z Polski Francji .Mieszkał w Paryżu, przy rue de Baux, skąd został deportowany do Oświęcimia w czerwcu 1942 r. , w poczatkach 1943 r. był w Birkenau . W Paryżu została żona z dwójką, dzieci. W październiku1943r wraz z innymi,wybranymi przez Niemców, oświęcimskimi Żydami ( około 2 tys. osób) z różnych krajów Europy ale nie z Polski, został przewieziony na teren getta warszawskiego, na Umszlag Platz a następnie osadzony w więzieniu wojskowym na Gęsiej. Został wyzwolony w dniu wybuchu powstania warszawskiego przez oddział partyzantów z Ak. Od nich dostał pseudonim Warszawiak. Brał czynny udział w Powstaniu W-skim.Po upadku powstania, przez cztery miesiące ukrywał się w bunkrze, pod ruinami domu przy ulicy Frańciszkańskiej 8. Po wojnie powrócił do Francji. Odnalazł żonę i dziecko