Przez dwa lata Chana ze swoją matką przechowyw...

 • NIE
 • Przez dwa lata Chana ze swoją matką przechowywała się w mieszkaniu Julii Larisz, w którym było jeszcze 9 osób pochodzenia żydowskiego, między innymi Samek z matką. Któregoś dnia Julia wręczyła Chanie ,,aryjskie papiery" (kartę i metrykę). Oficjalnie figurowała jako krewna Julii, którą ta przyjęła do pomocy. Wolność Chany nie trwała jednak długo. Któregoś dnia do mieszkania Julii wkroczyli gestapowcy, żądając by wskazała miejsce, gdzie przechowuje Żydów. Julia ,oczywiście, nie przyznała się do niczego. W tym momencie jeden z gestapowców wyciągnął z kuchni Chanę. To Julia wytłumaczyła oficerowi, po niemiecku, kim jest Chana a następnie , całkowicie opanowana , zdziwiła się szczerze, że ktoś u niej szuka Żydów i zaprosiła oficera do starannego przeszukania mieszkania. Szukanie trwało kilka godzin: odsunięto szafy od ścian, pukano w nie by znaleźć zamaskowane drzwi. Za każdym razem, gdy gestapowcy zbliżali się do miejsca prowadzącego do pokoju, gdzie byli schowani Żydzi, wyrastała przed nimi Julia i plecami opierała się o zamaskowane drzwi. Julia usiłowała oczarować oficera, ten jednak był formalny, zameldowano w gestapo, że tu znajdują się Żydzi"-powiedział. Po ciągnących się w nieskończoność godzinach Julii udało się jednak wmówić gestapowcowi,że wymyślono tę historię z zazdrości za to, że jej się dobrze powodzi. Oficer uwierzył (Julia była bardzo piękną kobiet) i jedynie zażądał by następnego dnia Chana zjawiła się w gestapo w Alei Szucha. Należało natychmiast opróżnić kryjówkę. Gestapowcy mogli szybko powrócić. Gdy Julia przekonała się, że dom jest nieobstawiony, poszła szukać miejsc dla swoich lokatorów. Dzięki jej znajomościom udało się do wieczora znaleźć kryjówki dla wszystkich. Matka Chany i Samek z matką zatrzymali się na ul. Franciszkańskiej 8 (w domu, w którym po powstaniu znajdował się bunkier, w którym ukryło się siedmiu mężczyzn i Chana ) u rodziny Niewierowskich, którzy przeprowadzili się następnie na Pragę, na ulicą Stolarską 6.

 • działania Niemców, działania Polaków
 • gestapo/żandarmeria, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi
 • str. 246-250
 • Powiązani ludzie:

  • Larisz Julia (Julianna)

   Polka, bardzo zaprzyjaźniona z kuzynami Chany i zakochana, z wzajemnością, w ich najstarszym synu. W swoim mieszkani...

  • Nieznane Chana

   W Łodzi mieszkała na ulicy Radomskiej nr.27. Pochodziła z bogatego domu. Ojciec jej był właścicielem zakładów bieliź...

  • Nieznane Samek

   Studiował w Łodzi na wydziale chemicznym.Mieszkał przy ulicy Radomskiej. Był w łódzkim i warszawskim gettach.Pod kon...

  • Brajtman Nieznane

   Z getta warszawskiego został wyprowadzony przez polskiego policjanta, Rumszewskiego. Przez dwa lata przechowywał się...

  • Blachowicz Nieznane

   Był w getcie warszawskim. Wyprowadzony został stamtąd, wraz z rodziną, przez polskiego policjanta Rumszewskiego .Prz...

  • Nieznane Paweł

   Był najmłodszym synem kuzynów Chany. Był w getcie warszawskim. Jego rodzina została wywieziona podczas jednej z akcj...

  • Rumszewski Nieznane

   Polski policjant. Pomógł przygotować kryjówkę dla Żydów ( chowało się tam 11 osób) w mieszkaniu Julii Larisz , na Pr...

  Powiązane miejsca:

  • Brzeska 7

   Pod tym numerem, w mieszkaniu Julii Larisz przez dwa lata przechowywało się 11 Żydów. Chana ( mieszkanka bunkra) z m...