Gwiazda Dawida. Dzieje jednej rodziny

  • Maria
  • Czapska
  • Londyn
  • 1975
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • polski