Gwiazda Dawida. Dzieje jednej rodziny (Star of David. A Story of a Family)

  • Maria
  • Czapska
  • Londyn
  • 1975
  • personal accounts
  • yes
  • no
  • Polish