75 dni w płonącym getcie warszawskim

  • Baruch
  • Goldman
  • Biuletyn ŻIH nr 42
  • 1962
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • żydowski
  • Inżynier-architekt. W czasie I akcji stracił rodzinę , został mu tylko brat. Od września pracował jako kierownik w szopie na terenie szczotkarzy, sprawując nadzór nad kilkunastoma budynkami. To ułatwiło mu i jego 17 kolegom budowę bunkra. Pracę zakończono w końcu grudnia 42. W czasie II akcji przeszedł wykopem na stronę aryjską , przebywał tydzień u przyjaciół, ale wrócił żeby zebrać wystarczającą sumę na całkowite opuszczenie getta. Kierował budową schronu na terenie szczotkarzy. Nawiązał kontakt z AK.Plany opuszczenia getta i przedostania się do lasu przerwał wybuch powstania. Ukrywał się w różnych schronach z bratem . Wyszedł kanałami 3 lipca 43