Imię: Anna Nazwisko: Braude - Hellerowa

  • TAK
  • Kobieta
  • Anna
  • Braude - Hellerowa
  • w czasie powstania ukrywała się w bunkrze pod szpitalem na Gęsiej

  • lekarze
  • Polisiukrelacja 301-5061