Relacja 301- 6149, Archiwum ŻIH; autor: Czyżewska Wanda; tytuł: Zeznania ocalałych Żydów.

 • Wanda
 • Czyżewska
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Żydzi w powstaniu warszawskim. Hotel Polski. Likwidacja getta.
  Spisano – październik 1965 rok.
  Oryginał, mnp. 5 s., 210 x 295 mm., język polski.
  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl